„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Kunigų seminarijų vadovybių konferencija Vilniuje

Sausio 6–8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko seminarijų vadovybių konferencija, kurią vedė svečiai iš JAV: mons. Jurgis Šarauskas ir ilgametę darbo su klierikais patirtį turintys kunigai J. Cletus Kiley bei Louis J. Cameli. Kun. J. Cletus Kiley šiuo metu yra JAV Vyskupų konferencijos Kunigų gyvenimo ir tarnystės sekretoriato direktorius. Kartu su Lietuvos kunigų seminarijų rektoriais, kitais ugdytojais ir dvasios tėvais konferencijoje taip pat dalyvavo Rygos seminarijos rektorius vyskupas Antons Justs ir du joje besidarbuojantys kunigai.

Konferencijos metu kalbėta apie kandidatų priėmimo į seminariją procesą ir jiems keliamus reikalavimus, apie klierikų brendimo periodišką vertinimą ir jo kriterijus, apie įvairius žmogiškojo ugdymo aspektus, įskaitant ugdymą celibatui, apie dvasinio vadovavimo prasmę ir būdus, dvasios tėvo vaidmenį, jo santykį su klierikais ir vadovybe. Konferencijos dalyviai šiomis temomis diskutavo, dalijosi patirtimi. Kiekvieną dieną buvo kartu kalbama Valandų liturgija, švenčiama Eucharistija. Šis bendros maldos laikas priminė kunigų ugdymo ir kunigiškojo gyvenimo centrą bei pamatą, kurį homilijose pabrėžė konferencijos vadovai. Kai ilgai irklavus prieš vėją apgaubia nakties tamsa ir apima nuovargis, labai svarbu išvysti prisiartinusį Jėzų ir išgirsti jo žodžius: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mk 6, 50). Nuolat išgyvenamas Viešpaties artumas įgalina vėl iš naujo dalytis ir ribotais ištekliais ir taip kartu su juo kasdien kartoti duonos laužymo ir padauginimo stebuklą Eucharistijoje bei gyvenime.

-apn- b

© „Bažnyčios žinios“