„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Pristatyta prof. Guido Michelini studija

Sausio 8 d. Lietuvos dailės muziejuje buvo surengtas susitikimas su Parmos universiteto (Italija) profesoriumi, Klaipėdos universiteto garbės daktaru Guido Michelini. Vienas garsiausių užsienio baltistų, senųjų kalbos paminklų tyrinėtojų šįsyk pristatė naujausią savo knygą „Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino”. Ši studija išleista praeitų metų gruodį Parmoje ir yra šeštasis profesoriaus darbas lietuvių kalbos paminklų tyrinėjimo tema.

Vakarą vedė muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Knygos autorius prof. Guido Michleini pristatė knygos genezę, pagrindinius šaltinius, kuriais remiantis buvo rašoma knyga, leidinio struktūrą; kalbėjo apie XVI-XVII a. visuomeninį bei bažnytinį kontekstą.

Anot knygos pristatyme dalyvavusio prof. Vytauto Ambrazo, „knyga apibendrina ištisą seriją senosios lietuvių kalbos šaltinių. Visi šie giesmynai yra mūsų kalbos, kultūros ir literatūros paminklai, jie organiškai išauga vienas iš kito, tačiau kiekvienas pateikia vis naujus tekstus. Didžiausias knygos autoriaus nuopelnas, kad jis išaiškino, surado ir paskelbė giesmių originalus kartu su pačiais tekstais”. Prof. Jūratė Trilupaitienė klausytojams pristatė 1970 m. Šilutėje įrašytas giesmes. Buvo atliktos vokiškos ir lietuviškos giesmės, kurios, profesorės teigimu, yra panašios į pristatomoje knygoje tiriamus himnus. Prof. Vytautas Mažiulis, knygos autoriaus mokslinio darbo vadovas, kalbėjo ir apie kitas G. Michelini Lietuvoje paskelbtas studijas, aptarė mokslininko studijų svarbą lietuvių kalbos ir literatūros tyrinėjimų srityje, linkėjo autoriui kūrybinės sėkmės. Prof. Algirdas Sabaliauskas pabrėžė, kad prof. Guido Michelini yra daug nusipelnęs lietuvių kalbotyrai, o ypač senosios kalbos paminklų tyrinėjimui, jų moksliniam skelbimui ir populiarinimui.

„Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino” – tai antroji baltisto knyga pristatoma Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene”.

-sm- b

© „Bažnyčios žinios“