„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Konferencija apie parapijos katechezę

Gruodžio 10 dieną Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje buvo surengta konferencija „Parapinės katechezės vieta Bažnyčioje”. Joje dalyvavo miesto parapijų kunigai bei tikybos mokytojai. Tardamas įžangos žodį, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ pabrėžė katechezės reikšmę jaunajai kartai: norint, kad Dievo samprata, Bažnyčios aplinka jaunajai kartai taptų sava, įprasta, jos nepakanka išmokyti tikėjimo tiesų, bet būtina ją dar ir įvesdinti į katalikišką bendruomenę per parapijų katechetines tarnybas, sistemingai ugdant tikėjimo šviesoje.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė Giedrė Rugevičiūtė išsamiai išanalizavo parapinės katechezės sampratą, išdėstė tikybos pamokų mokyklose bei parapinės katechezės tikslus ir uždavinius: tikybos pamokos orientuotos į tikėjimo žinių perteikimą, žmogiškųjų ir krikščioniškų vertybių perdavimą, kvietimą apsispręsti, o parapinės katechezės tikslas yra kitas, tolesnis žingsnis – atvesti į bendrystę ir artumą su Dievu. Katechezė negali tenkintis vien tikėjimo tiesų skelbimu. Katechezė – tai vedimas, kuris tarnauja išganingam dialogui su Dievu.

Konferencijoje buvo pristatytos Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtos parapinės katechezės programos bei kita metodinė literatūra. Konferencijos svečiai ateinančią vasarą Klaipėdoje pažadėjo surengti kelių dienų seminarą parapinės katechezės praktikos klausimais. Tuo tarpu konferencijos dalyviai iš Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijos dalijosi sėkmingos praktinės katechezės patirtimi savo bendruomenėje. Parapijos klebonas mons. Kęstutis Latoža pateikė originalių metodų, kaip įgyvendinti parapinės katechezės tikslus bei atgaivinti vietinės bendruomenės gyvenimą.

Telšių vyskupo vikaras, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Petras Smilgys padėkojo svečiams iš Vilniaus už vertingą metodinį-pažintinį seminarą, kurio medžiaga bus panaudota katechezei įgyvendinti Klaipėdoje.

-np- b

© „Bažnyčios žinios“