„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Viešnagė Varšuvoje

Gruodžio 9 d. Šančių vaikų dienos centro vadovai drauge su parapijos klebonu V. Veprausku ir Šilainių šventosios Dvasios parapijos vikaru kun. O. Volskiu lankėsi Varšuvos „Otwarte drzwi”(„Atviros durys”) socialinės paramos ir pagalbos organizacijoje.

Pasibaigus aktyviai Vakarų šalių paramai, nuo 1995 metų Lenkijoje buvo susirūpinta socialiai remtinų, bedarbių bei neįgalių žmonių varginga padėtimi. Nuo 2002 metų oficialiai atidarytas tarpusavio pagalbos centras „Dom za bramą” („Namai už vartų”), besirūpinantis benamiais, bedarbiais ir rizikos grupės jaunimu (linkusiais į alkoholizmą, narkotikus, vagystes). Šiame centre jauniems žmonėms suteikiama įvairiapusė pagalba: ieškomos darbo vietos, konsultuoja specialistai pagal profesinius įgūdžius, o svarbiausia – žmonės mokomi įveikti socialinius sunkumus bei dirbti bendruomenės ir savo naudai.

Šioje socialinės paramos ir tarpusavio pagalbos organizacijoje dirba tik 4 etatiniai darbuotojai ir dešimtys savanorių. Centre veikia: Rotacijos namai, kuriuose jaunas žmogus gali apsigyventi 3–12 mėnesių, naudotis specialistų pagalba, įsigyti naują darbinę kvalifikaciją; Darbo paieškos biuras, kur mokoma, kaip rinkos sąlygomis rasti darbo vietą, ieškoma firmų ir organizacijų, kurios sudarytų sutartis su organizacija dėl pastovaus darbo, praktikų, apmokymų ir pan., teikiama pagalba visų lygių mokyklų absolventams, kuriems sunku rasti darbą atviros rinkos sąlygomis. Teisinės pagalbos centras supažindina su dirbančiojo teisėmis ir pareigomis ieškant darbo ir santykiuose su darbdaviais. Jaunimas taip pat mokomas darbo etikos, darbo disciplinos ir darbo psichologijos pagrindų. Mokymo centre jauni žmonės mokomi dirbti kompiuteriu, raštvedybos, buhalterijos pagrindų. Psichologo ir pedagogo konsultacinė tarnyba atlieka terapinės pagalbos besikreipiantiems funkciją.

Šioje organizacijoje veikla vykdoma ir parama teikiama remiantis nuostata, jog materialinės paramos visuomenės nariui suteikimas veltui yra jo demoralizavimas. Kiekvienas visuomenės narys privalo būti atsakingas už jam suteiktą pagalbą ir atsižvelgdamas į savo galimybes atsilyginti tai bendruomenei. „Otwarte dzrwi” organizacijoje paramos sulaukė jau apie 12 tūkst. jaunų žmonių. Per metus apie 2000 asmenų integruojami į visuomenę, jiems pasiūlomos darbo vietos. Ši organizacija bendradarbiauja su visomis šalyje veikiančiomis institucijomis: tiek vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis. Vadovė Anna Machalica pabrėžė, kad Lenkija turi daug neišnaudotų vidinių išteklių socialinės pagalbos srityje.

-kvv- b

© „Bažnyčios žinios“