„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 16, Nr. 1. <<< atgal į numerio turinį


Kūčių vakarienė Vilniaus kunigų seminarijoje

Gruodžio 20 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo surengta Kūčių vakarienė. Vakaras prasidėjo seminarijos didžiojoje koplyčioje, kur šv. Mišias aukojo kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo vysk. Juozas Tunaitis, seminarijos rektorius kun. G. Grušas, kiti seminarijos vadovai bei dėstytojai. Per pamokslą kardinolas kalbėjo: „Įsikūnijimo slėpinys – tai Dievo dovana žmonėms, duota veltui, tai gražiausia dovana, kurią Dievas duoda pasauliui, bet daugelis jos nelaukia ir net nemoka priimti. Po žodžių ‘štai aš Viešpaties tarnaitė’ žmonijos istorijoje prasideda gražiausias meilės kelias”. Kardinolas kvietė panašėti į Mariją – būti Viešpaties tarnais.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje gyvuoja įdomi tradicija: kiekvienais metais I kurso studentai įrengia kalėdinę prakartėlę. Šiais metais buvo pastatyta tiesiog avangardistinė prakartėlė: virš išmėtytų alaus butelių bei švirkštų kyla šulinio pavidalo forma, ant kurios pastatytas žibintas. I kurso seniūnas technomuzikos fone perskaitė prakartėlę paaiškinantį tekstą. Pagrindinė mintis: kiekvienas perėjęs gyvenimo šiukšlyną vis tiek kada nors atsiremia į Gyvojo vandens šaltinį, ir dieviškoji šviesa jį paliečia.

Po prakartėlės pristatymo susirinkusieji valgomajame klausėsi Evangelijos ištraukos apie Jėzaus gimimą, laužė kalėdaičius. Vakarienės metu studentai parodė kalėdinę programą. Šventiniame vakare dalyvavo dailininkų Giedrimų šeima. Tekstilininkės Salvinijos Giedrimienės „Kryžiaus kelias” puošia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčią nuo pat jos pastatymo pradžios, o šio atvento pradžioje ant vakarinės koplyčios sienos buvo pakabintas naujas gobelenas „Prisikėlęs Kristus”. Tai didelio formato kūrinys (282 x 230 cm), prie kurio dailininkė dirbo trejus metus. Po vakarienės seminarijos rektorius kun. G. Grušas padėkojo dailininkei, o ši savo ruožtu tarė žodį sakydama, kad savuoju darbu taip pat siekia tarnauti Dievui, skelbti jo gerumą ir ištikimybę.

-sm- b

© „Bažnyčios žinios“