„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Nauji leidiniai

Popiežius Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas Rosarium Virginis Mariae apie šventąjį rožinį. – Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2002. – 59 p.

Šiame laiške popiežius nuodugniai aptaria daugelio šventųjų pamėgtą ir Magisteriumo skatinamą kontempliacinę rožinio maldą, drauge Šventasis Tėvas pasiūlo rožinio maldos reformą – įveda papildomą dalį – Šviesos slėpinius. Laikotarpis nuo 2002 m. spalio iki 2003 m. spalio skelbiamas Rožinio metais.

Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacija. Iš naujo pradėti nuo Kristaus: atnaujinti įsipareigojimą pašvęstajam gyvenimui trečiajame tūkstantmetyje. – Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2002. – 79 p.

© „Bažnyčios žinios“