„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Katalikiškieji universitetai ir globalizacija

(CRTN, KAP) Gruodžio 2–6 d. Vatikane vyko Tarptautinė katalikiškųjų universitetų konferencija, nagrinėjusi globalizacijos klausimus „Viltys ir iššūkiai”. Konferenciją organizavo Vatikano katalikiškojo auklėjimo kongregacija, joje dalyvavo apie 300 aukštųjų studijų ekspertų iš viso pasaulio. Vykusioje prieš renginį spaudos konferencijoje Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Giuseppe Pittau sakė, kad Katalikų Bažnyčia pačia savo prigimtimi nukreipta į pasaulinės apimties veikimą ir globalų mąstymą. Pasak jo, katalikams nedera būti nei nekritiškiems globalizacijos šalininkams, nei priešininkams. Katalikai privalo ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų palankūs taip pat vargingiesiems. „Mūsų globalizacija turi būti solidarumo globalizacija”, – sakė akivyskupas G. Pittau. Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos duomenimis, pasaulyje apie 3, 8 mln. studentų studijuoja 950 katalikiškųjų universitetų.

Popiežius Jonas Paulius II kalbėdamas tarptautinės konferencijos dalyviams reikalavo nuostatų aiškumo bioetikos klausimais. Pasak Šventojo Tėvo, tie universitetai, kurie nesivadovauja Bažnyčios nuostatomis ir Magisteriumo teiginiais bioetikos srityje, negali būti laikomi katalikiškais. (Apžvalgininkai įžvelgė popiežiaus pastaboje nuorodą į Belgijos katalikų universiteto Louvain-la-Neuve sprendimą leisti embriono kamieninių ląstelių tyrimus.)

Popiežius kreipėsi į viso pasaulio universitetus, ragindamas pastebėti mokslo pažangos ir globalizacijos tiek pozityviuosius, tiek negatyviuosius aspektus. Profesoriai ir studentai turėtų pateikti mokslo visuomenei savo tikėjimo, įsipareigojimo tiesai ir pagarbos žmogui liudijimą. Katalikiškieji universitetai, pasak popiežiaus, turi būti dialogo su visu pasauliu vieta, „kad ugdymas ir tyrinėjimai tarnautų visos žmonijos labui”, kur žmogus nebūtų nebūtų intrumentiškai pajungtas tyrimų tikslams.

© „Bažnyčios žinios“