„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Naujas etapas katalikų ir ortodoksų dialoge

(CRTN, KAP) Lapkričio 30 d., švenčiant Konstantinopolio patriarchato globėjo šv. Andriejaus dieną, Stambule lankėsi Vatikano delegacija, vadovaujama Krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Walterio Kasperio. Po Vatikano II Susirinkimo tapo tradicija, kad Romos ir Konstantinopolio delegacijos dalyvauja šių seseriškų Bažnyčių globėjų šventėse. Šia proga kardinolas W. Kasperis įteikė Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui I popiežiaus Jono Pauliaus II laišką. Šventasis Tėvas jame ragino pasaulio ortodoksus pradėti ekumeninių santykių „naują fazę”ir vėl užmegzti teologinį dialogą. Popiežius rašė, jog tai yra aktualus poreikis „po praėjusio dešimtmečio netikrumų ir sunkumų”. Jis taip pat išreiškė pageidavimą, kad tarp Bažnyčių vyktų dažnesnių susitikimų ir būtų veiksmingiau tarpusavyje keičiamasi informacija.

© „Bažnyčios žinios“