„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Atsisakyti rasizmo ir priešiškumo užsieniečiams

(CRTN, KAP) Gruodžio 2 d. paskelbtas Jono Pauliaus II laiškas Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Jame Šventasis Tėvas įspėja saugotis visų rasizmo, priešiškumo užsieniečiams formų, taip pat perdėto nacionalizmo. Popiežius kvietė ypač katalikus rodyti solidarumą ir svetingumą. „Krikščioniškoji pareiga ragina priimti kiekvieną beldžiantį į duris ir reikalingą pagalbos”, – rašoma dokumente. Jame taip pat teigiama, kad užsidarymas etninių ar kitokių išorinių ypatybių pagrindu reikštų „visų nuskurdinimą ir prieštaravimą pamatinei pakrikštytųjų teisei”. Čia pat pažymima, kad imigrantų pareiga gerbti juos priėmusių žmonių įstatymus, kultūrą bei tradicijas. Pasak popiežiaus laiško, Bažnyčia turi būti „vieningos tautų ir kultūrų sudaromos šeimos ženklas ir įrankis”. Bažnyčia privalo atmesti visas diskriminavimo ir išskyrimo formas.

© „Bažnyčios žinios“