„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Popiežius įspėja žmoniją neprarasti Dievo

(CRTN, KAP) Gruodžio 1 d. advento pradžios proga Šv. Petro aikštėje susibūrusiems tikintiesiems popiežius kalbėjo: „Jei žmonija praras Dievo suvokimą, ji pati sau užtvers kelius į ateitį ir praras kelionės per laiką perspektyvą”. Viešpaties Angelo maldos metu susirinkusiems apie 40 tūkst. tikinčiųjų popiežius sakė, jog krikščionybė siūlo įtikinamus atsakymus į svarbiausius klausimus dėl gyvenimo, mirties taip pat kančios prasmės. „Kristus yra žmonijos viltis. Jis yra tikroji mūsų dabarties prasmė, kadangi jis yra mūsų tikroji ateitis”, – sakė Jonas Paulius II. Jis pabrėžė, kad adventas yra laukimo ir atsivertimo laikas. Šis laikotarpis primena apie Dievo atėjimą į pasaulį per Jėzaus gimimą, taip pat nurodo ir antrąjį Kristaus atėjimą laikų pabaigoje.

Prieš tai Vatikano audiencijų salėje popiežius šventė Mišias su 5 tūkstančiais Romoje gyvenančių filipiniečių. Susitikimas su filipiniečių bendruomene buvo surengtas vietoje praeityje dėl sveikatos negalavimų atšaukto Šventojo Tėvo apsilankymo filipiniečių sielovadai skirtoje Santa Pudenziana parapijoje. Susitikimas vyko pagal naują modelį, pagal kurį, atsižvelgiant į popiežiaus sveikatą, rengiami jo susitikimai su Romos parapijų tikinčiaisiais. Pamoksle Jonas Paulius II ragino Romoje gyvenančius filipiniečius ir gyvenant svetur išsaugoti savo kultūrinį ir religinį paveldą.

© „Bažnyčios žinios“