„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Kardinolas J. Ratzingeris išrinktas Kardinolų kolegijos dekanu

(CRTN, KAP, KAI) Lapkričio 11 d. Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris buvo išrinktas Kardinolų kolegijos dekanu. Kardinolas dekanas pirmininkauja šiuo metu 171 narį turinčiai Kardinolų kolegijai kaip Primus inter pares, t. y. neturėdamas tiesioginės valdžios kitų kardinolų atžvilgiu. Popiežiaus mirties atveju kardinolas dekanas vadovauja kardinolų susirinkimams ir sušaukia konklavą naujo popiežiaus rinkimams. 75-erių metų kardinolas Ratzingeris dekano pareigas perėmė po 80 metų sulaukusio afrikiečio kardinolo Bernardino Gantino. Kardinolas J. Ratzingeris nuo 1998 m. buvo Kardinolų kolegijos subdekanas, arba pavaduotojas. Jis yra ilgiausiai tarnybą einantis Romos kurijos kardinolas.

Pagal bažnytinę teisę Kardinolų kolegijos dekaną renka šeši aukščiausiojo rango kardinolai vyskupai. Greta jau minėtų kardinolų J. Ratzingerio ir B. Gantino šiai grupei priklauso valstybės sekretorius Angelo Sodano, Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas Alfonso Lopez Trujillo ir kardinolas Roger Etchegaray. Prieš keletą mėnesių mirusio brazilų kardinolo Lucas Moreira Neves vietą turėtų užimti kitas kardinolas. Kardinolo dekano pareigos yra daugiausia protokolinio pobūdžio. Oficialiomis progomis kolegijos dekanui priklauso pirmoji vieta. Jis vadovauja ir atlieka moderatoriaus vaidmenį kardinolų susirinkimuose, kardinolų senato vardu išreiškia sveikinimus bei linkėjimus popiežiaus vardo dienos bei kitomis progomis. Dekano pareiga yra taip pat išrinkus popiežių oficialiai paklausti kandidato, ar jis sutinka su rinkimų rezultatais. Bažnytinė teisė numato, jog tuo atveju, jeigu išrinktasis dar nebūtų vyskupas, dekanas privalėtų suteikti jam vyskupo šventimus.

© „Bažnyčios žinios“