„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Lietuvos ir Lenkijos vadovai meldėsi Aušros Vartuose

Lapkričio 24 d. 11 val. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje meldėsi Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwasniewskis su žmona Jolanta, dukra Aleksandra ir kitais giminaičiais. Šeštadienio popietę į Vilnių atvykęs Lenkijos prezidentas dalyvavo priėmime, surengtame Lietuvos pakvietimo į NATO proga, taip pat šventė savo vestuvių 23-ąsias metines.

Šv. Mišias aukojęs Šv. Teresės bažnyčios klebonas mons. Edvardas Rydzikas kvietė dėkoti Dievui už visas malones, ypač patirtas per pastarąją savaitę. Mišiose buvo meldžiamasi senąja lotynų kalba, skaitiniai ir Evangelija skaityti lietuvių ir lenkų kalbomis. Per pamokslą kun. E. Rydzikas, priminęs, kad Kristaus Karaliaus šventė sutampa su liturginių metų pabaiga, ragino apsvarstyti nuveiktus darbus bei pagalvoti apie ateitį ir šalių vadovams linkėjo, rūpinantis savo tautų ir mūsų bendrais namais tapusios Europos reikalais, prisiminti Jėzaus žodžius: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų – man padarėte”.

Po šv. Mišių klebonas prezidentams įteikė atminimo dovanas – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atvaizdus. O Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwasniewskis šio įvykio atminimo proga padovanojo liturginę taurę.

-sm-

© „Bažnyčios žinios“