„Bažnyčios žinios“. 2002 gruodžio 14, Nr. 23. <<< atgal į numerio turinį


Tikybos mokytojų atestacija

Lapkričio 14 d. Kaune 21 katalikų tikybos mokytojas, besirengiantis atestuotis vyresniojo mokytojo ar mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti, laikė dalyko įskaitą. Ją išlaikė 20 mokytojų. Gausiausiai įskaitoje dalyvavo Panevėžio vyskupijos mokytojai.

Tą pačią dieną įvyko katalikų tikybos mokytojų atestacijos kvalifikacijos komisijos posėdis. Komisija, susipažinusi su mokytojų metodine veikla, rekomendavo išimties tvarka suteikti vyresniojo mokytojo kategoriją Rimai Kareivienei (Šiaulių vyskupija), mokytojo metodininko – Linai Bučianskaitei (Vilniaus arkivyskupija), Elenai Antanavičienei ir kun. Vytautui Sadauskui SJ (Kauno arkivyskupija). Mokytojai metodininkei, IX klasės tikybos vadovėlio „Mano vieta pasaulyje” bendraautorei Valdai Šadzevičiūtei (Kauno arkivyskupija) išimties tvarka rekomenduota suteikti katalikų tikybos mokytojo eksperto kvalifikaciją. Tai būtų jau trečia katalikų tikybos mokytojams suteikta aukščiausia kvalifikacinė kategorija (pirmoji tikybos mokytoja ekspertė – a. a. Rasa Žemaitienė; 2001 m. ši kategorija buvo suteikta Astai Sederavičiūtei iš Vilkaviškio vyskupijos).

-kvb-

© „Bažnyčios žinios“