„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Nauji leidiniai

Carroll Stuhlmueller CP. Biblijos meditacijos: Advento ir Kalėdų laikas.
– Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2002. – 223 p.

Advento ir Kalėdų laiko meditacijos – pirmoji knyga iš vieno žymiausių JAV biblistų Carroll Stuhlmueller Biblijos meditacijų serijos, skirtos visiems liturginių metų laikams ir ciklams. Carroll Stuhlmueller suprantama kalba Dievo žodį priartina prie skaitytojo, palikdamas nemaža vietos asmeniniam apmąstymui. Skaitytojui teks po ranka nuolat laikyti atverstą Šventąjį Raštą. Jis bus skatinamas jį tyrinėti ir gilintis į kontekstą. Meditacijų autorius atskleidžia iš pirmo žvilgsnio nepastebimus dienos liturginių skaitinių ryšius, pabrėžia pagrindinę tos dienos Dievo žodžio mintį, taip įtraukdamas skaitytoją į liturginių metų vyksmą. Ši knyga tepadės mąstantiems, svarstantiems ir ieškantiems priimti į savo namus ilgai lauktą Gerąją Žinią, Emanuelį – Dievą su mumis, padovanotą Betliejaus piemenims ir visiems geros valios žmonėms.
 

Marie-Nicole Boiteau. Atskleisti Šventąją Dvasią, kuri teikia gyvybę.
– Panevėžys: Panevėžio katechetikos centras, 2002. – 239 p.

Šiame rinkinyje išgirsime Dvasios giedotojus. Čia pateikti tekstai apie Šventąją Dvasią, rašyti Bažnyčios šventųjų, mokytojų ir ganytojų nuo pirmųjų amžių iki mūsų dienų. Kaip tas „Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu“ (Mt 13, 52), iš Tradicijos lobyno mes pasisemsime seno ir naujo savo džiaugsmui, Dievo šlovei ir pasaulio išganymui, nes šauktis Dvasios – tai leistis apkabinamam trejybinės meilės visiems žmonėms.
 

Benas Ulevičius. Dieviškieji Rytai: Povatikaninė liturginė reforma ir „altorių atgręžimo“ klausimas.
– Vilnius: Aidai, 2002. – 194 p.

Ką žmogaus gyvenimui reiškia Rytai? Ar svarbu šventovės orientacija? Kaip kosminę simboliką įprasmina krikščioniškosios apeigos? Ieškant atsakymų į šiuos klausimus, aiškėja pačios liturgijos prasmės, tradicijos pagrindai, galiausiai dvasinio gyvenimo praktika. Knygoje naujai keliamas vienas ginčytiniausių klausimų po Vatikano II Susirinkimo – ar kunigas turi švęsti liturgiją atsigręžęs į žmones, ar į altorių?

© „Bažnyčios žinios“