„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Vatikanas pabrėžia vienuolių užduotį auklėjimo srityje

(CRTN, KAP) Lapkričio 11 d. Vatikano katalikiškojo auklėjimo kongregacijos prefektas kardinolas Zenon Grocholewski kalbėjo spaudos konferencijoje, pristatydamas naują dokumentą apie vienuolių vaidmenį mokykliniame auklėjime. Kardinolas teigė, jog atsakas į daugelyje švietimu užsiimančių vienuolijų pastebimą pašaukimų krizę neturi būti bažnytinių auklėjimo įstaigų tinklo mažinimas, bet katalikiškosios tapatybės stiprinimas, labiau įtraukiant pasauliečius. Jo duomenimis, šiuo metu pasaulyje yra 250 tūkst. katalikiškų ugdymo įstaigų, kuriose mokosi 42 mln. mokinių. Kardinolas apžvelgė sunkią mokyklų padėtį pasaulyje, gausėjančias smurto apraiškas tarp jaunimo, taip pat šeimų pasitraukimą iš auklėjimo proceso. Pasak jo, šių reiškinių priežastis yra nykstantis vertybių suvokimas. Todėl dar reikalingesnis tampa vienuolių darbas, apimant abi auklėjimo dimensijas: sąmoningą ir atsakingą žmonių bendrabūvį, taip pat atvirumą Dievui.

Saleziečių generalinė vyresnioji M. Antonia Colombo spaudos konferencijoje sakė, jog krizė atveria vienuoliams naujas galimybes susitelkti į tai, kas esminga, naujai atskleisti savo stiprybes, ypač „radikalų Kristaus liudijimą”. Pasak ses. M. Colombo, pačiu savo buvimu vienuoliai išreiškia tylų kvietimą mąstyti apie Dievą ir gyvenimo slėpinį. Daugelyje kraštų mokyklų klasėse atsiradus daugiakultūrinei aplinkai vienuoliai turi palaikyti dialogą tarp kultūrų, užuot piršę prisitaikymą prie vakarietiškosios gyvensenos.

Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Giuseppe Pittau paaiškino, jog pastaraisiais dešimtmečiais mokyklų srityje dirbančių vienuolių skaičius „dramatiškai” sumažėjo. Pavyzdžiui, JAV 1970 m. 51 proc. katalikiškųjų mokyklų mokytojai buvo vienuoliai, o 2000 m. jų liko tik 7, 5 procento. Kituose kraštuose pastebima analogiška tendencija: pvz., Ispanijoje katalikiškųjų mokyklų personale vienuoliai sudaro 14 proc., o Zimbabvėje – 7 proc. Arkivyskupas taip pat nurodė, jog pastaraisiais metais užsidarė arba perduotos naujiems steigėjams daug vienuolijų vadovaujamų mokyklų, tačiau, kita vertus, ypač Lotynų Amerikoje įsteigta daug naujų bažnytinių mokyklų, dalyvaujant pasauliečiams.

© „Bažnyčios žinios“