„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Popiežius lankėsi Italijos parlamente

(CRTN, KAP) Lapkričio 14 d. Jonas Paulius II pirmąkart lankėsi Italijos parlamento rūmuose. Abiejų Italijos parlamento rūmų posėdyje dalyvavo apie 1000 parlamentarų, senatorių, garbės svečių. Tai buvo pirmasis Romos popiežiaus lankymasis Italijos parlamente. Šiuo simboliniu apsilankymu galutinai paženklinta „Romos klausimo” pabaiga. 1870 m. žlugus bažnytinei valstybei Šventojo Sosto ir Italijos santykius iš esmės sureguliavo 1929 m. pasirašyti Laterano susitarimai.

Jonas Paulius II savo kalboje ragino italus puoselėti solidarumą bei taiką tarp tautų, taip pat prisidėti formuojant vieningą Europą. Jis taip pat ragino besąlygiškai gerbti žmogaus orumą, saugoti gyvybę, puoselėti santuoką bei šeimą, taip pat gerbti moralines vertybes politikoje. Šventasis Tėvas įspėjo: „Demokratija be vertybių nukrypsta į atvirą arba paslėptą terorizmą”. Toliau jis kalbėjo, jog taikos viltį šiandien temdo brutalūs konfliktai, tokie kaip Šventojoje Žemėje, taip pat tarptautinis terorizmas, įgavęs naujas, siaubingas apimtis ir iškreiptu būdu įtraukiantis ir religijas. Popiežius sakė: „Būtent šioje situacijoje ypač laukiama, kad religijos panaudos savo potencialą taikai ugdyti”. Pasak Šventojo Tėvo, Italijai ir kitiems krikščioniškosios tradicijos kraštams ypatingu būdu skirta „atverti žmonijai naujus taikos kelius”. Popiežius taip pat sakė, jog Italija turi atlikti ypatingą vaidmenį vienijantis Europai. Bendrų Europos namų naujiesiems pamatams „neturi trūkti ypatingo religinio, kultūrinio ir pilietinio paveldo cemento, per šimtmečius dariusio Europą didžia”, – sakė jis.

Popiežius taip pat kalbėjo apie perpildytus Italijos kalėjimus ir bausmių panaikinimą kaip malonės aktą. Jis išreiškė susirūpinimą tolydžio mažėjančiu gimstamumu ir vis didėjančiu amžiaus vidurkiu Italijoje, ragino puoselėti santuoka pagrįstos šeimos teises. Šventasis Tėvas kalbėjo apie vaikų ir jaunimo ugdymą ir dažną jaunimo nedarbą. Jonas Paulius II pagyrė gerus santykius tarp Italijos ir Šventojo Sosto ir užbaigė savo kalbą žodžiais: „Dieve, laimink Italiją”. Keturiasdešimt penkias minutes užsitęsusią kalbą daugiau kaip dvidešimt kartų nutraukė plojimai, o pabaigoje parlamentarai stovėdami ilgomis ovacijomis dėkojo Šventajam Tėvui.

© „Bažnyčios žinios“