„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Paskyrimas

Kun. Audrius Mikitiukas paskirtas Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaru.

-Kn-

© „Bažnyčios žinios“