„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Kauno arkivyskupijos dvasininkų vizitas į Elko vyskupiją

Lapkričio 14 d. per dvi dešimtis Kauno arkivyskupijos dvasininkų – dekanai bei didesniųjų parapijų klebonai drauge su arkivyskupu S. Tamkevičiumi – lankėsi Elko (Lenkija) vyskupijoje. Delegaciją priėmė Elko vyskupas Edwardas Samselis bei už pastoraciją šioje vyskupijoje atsakingi dvasininkai. Šio vizito metu siekta išsamiau susipažinti su kaimyninės Lenkijos dvasininkų sielovadine patirtimi.

Kauno arkivyskupijos ganytojas ir kunigai buvo supažindinti su pagrindinėmis sielovados kryptimis Elko vyskupijoje: pastoracinių tarybų formavimu ir veikla, šeimų, jaunimo, ligonių ir sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracija, rengimo visiems sakramentams praktika, katecheze parapijose ir mokyklose, įvairiomis sielovados iniciatyvomis, pvz., sutvirtinamųjų piligriminių kelionių į pagrindinę vyskupijos šventovę tradicija, ir kt. Po to Elko katedroje šv. Mišias koncelebravo abiejų vyskupijų ganytojai bei kunigai. Per pamokslą Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius kalbėjo apie įvairias Dievo dovanas kuriant Dievo karalystę.

Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat buvo supažindintas su Elko vyskupijos kunigų seminarija. Susitikime su šios seminarijos auklėtiniais arkivyskupas sakė, „jog šiandienos pasaulyje kunigas gali prakalbinti žmogų Evangelija tik tada, kai savo gyvenimu ją pats liudija”. „Šiandien dažnai reikalingas sveikas evangelinis radikalumas”, – pabrėžė ganytojas. Atsisveikindamas ir padėkodamas už tokį šiltą bei darbingą priėmimą, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pakvietė Elko vyskupą Edwardą Samselį bei šios vyskupijos kunigus atsakomajam vizitui į Kauną.

-dch-

 

© „Bažnyčios žinios“