„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Lacrimos kūrybos vakaras Kaune

Lapkričio 20 d. Kauno arkivyskupijos kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus-buto svetainėje vyko Lacrimos (Marijos Katiliūtės) knygos „Irkis į gilumą“ pristatymas. Renginį vedė Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus-buto svetainės vedėja Irena Petraitienė. Vakaro metu aktorius Arūnas Žemaitaitis skaitė poetės eiles, giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pastoralė“ (vad. Nijolė Jautakienė). Pagrindinis susitikimo prelegentas kun. Vaclovas Aliulis MIC, girdamas nuskambėjusias giesmes, tarp jų ir pagal Lacrimos žodžius, samprotavo apie menų sintezę, pasireiškiančią taip pat M. K. Čiurlionio paveikslais iliustruotoje rinktinėje „Irkis į gilumą“. Jis pasakojo apie 35 metus besitęsiantį bendradarbiavimą su poete, prasidėjusį rengiant „Liturginį maldyną“. Į jį buvo įtraukti Lacrimos mąstymai Kryžiaus kelio stočių ir rožinio slėpinių temomis. Kitas bendradarbiavimo etapas rengiant „Katalikų pasaulio“ žurnalą prasidėjo 1988 m. pabaigoje. Aptardamas poetės kūrybą kun. V. Aliulis pabrėžė, kad joje nemaža elegiško, skausmingo tono, bet niekur nėra nevilties, taip pat paaiškino knygą „Irkis į gilumą“ sudarančių 153 sonetų skaičiaus simboliką: tai sąsaja su Jono evangelijoje  sužvejotomis žuvimis.

Atsiminimais apie jaunystę pasidalijo poetės klasės draugė. Nijolė Jautakienė papasakojo apie pažintį su Lacrima ir jos eilių pritaikymą choriniam atlikimui. Pristatomos knygos konsultantas Petras Kimbrys prisiminė laikus, kai prieš tris dešimtmečius jam į rankas pateko poetės eilėraščių. Pasak P. Kimbrio, anuomet spėliota, jog tai V. Mykolaičio-Putino kūryba, tik vėliau paaiškėjo Lacrimos autorystė. Kalbėdamas apie praeityje anonimiškai pasklidusią poetės kūrybą P. Kimbrys pasitelkė netikėtą muzikinę iliustraciją, atliekamą juodaodės gospelų giedotojos Mahalios Jackson. Jos pavyzdžiu jis pabrėžė išskirtinai religinę M. Katiliūtės kūrybos tematiką.

Susitikimo pabaigoje žodį tarusi M. Katiliūtė-Lacrima sakė, jog kūryba jai teikianti džiaugsmo todėl, kad ja galima dalytis su kitais. Ji papasakojo keletą biografijos nuotrupų, pasidalijo unikaliomis sonetų parašymo aplinkybėmis, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

-kl-

© „Bažnyčios žinios“