„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Vakaras su Šiaulių ganytoju

Lapkričio 8 d. Kard. V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus-buto svetainėje buvo surengtas susitikimas su Šiaulių vyskupu, Lietuvos kariuomenės ordinaru Eugenijumi Bartuliu, šiemet mininčiu savo ganytojiškų pareigų penkmetį.

Vysk. E. Bartulis apibūdino metus, praleistus su kardinolu V. Sladkevičiumi, kaip labai jam asmeniškai reikšmingą laiką. Pasak vyskupo, iš kardinolo V. Sladkevičiaus jis galėjęs pasimokyti nepaprastos meilės ir tolerancijos žmonėms, dvasininko uolumo ir gilaus tikėjimo. Buvęs kardinolo sekretorius vysk. E. Bartulis prisiminė, kad Eminencija džiaugdavosi kiekvienu pas jį atėjusiu žmogumi. Šiaulių vyskupas vakaro dalyviams papasakojo ir apie Šiaulių vyskupijos kūrimąsi, pasidžiaugė šios vyskupijos Katechetikos, Jaunimo ir Šeimos centrų veikla bei Šiaulių katalikiškosios pradžios mokyklos, neseniai šventusios savo dešimtmetį, indėliu auklėjant jaunąją kartą. Šiaulių ganytojas pakvietė apsilankyti atnaujintoje Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje Šiauliuose.

Kun. A. Žygas, kalbėdamas apie savo ir kiekvieno mūsų pašaukimą į šventumą, atkreipė dėmesį į žmones, kurie ir daug dirbdami nepraranda žmogiškojo džiaugsmo bei noro padėti kiekvienam pagalbos besišaukiančiam. Kun. A. Žygas prisipažino, jog būtent vysk. E. Bartulis buvo tas žmogus, padėjęs jam suvokti, kuriuo keliu eiti ir kaip surasti jėgų įveikti sunkią ligą. Kunigas akcentavo vysk. E. Bartulio dvasinę paramą šeimoms ir neįgaliesiems.

Vakaro metu, vysk. E. Bartuliui vadovaujant, buvo meldžiamasi, giedama, prisiminimais dalijosi ir kiti vakaro dalyviai. Baigiantis susitikimui ganytojas visiems suteikė palaiminimą. Po renginio vyko agapė.

-ež-

© „Bažnyčios žinios“