„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


Čekijos ambasadoriaus viešnagė

Lapkričio 6 d. Kauno arkivyskupijos muziejaus Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinėje svetainėje viešėjo Čekijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Petras Voznica su žmona Midina. Susitikime dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ, Kauno miesto meras G. D. Ašmys, vicemeras G. Budnikas, ambasadorius dr. V. Grinis, Kauno akademinės bendruomenės atstovai, Šv. Vaitiekaus ir Šv. Kazimiero draugijų nariai, parapijiečiai.

Čekijos ambasadoriaus viešnagė suteikė impulsą nuoširdžiam pokalbiui apie dviejų tautų – Čekijos ir Lietuvos – istorines kryžkeles, nūdienos realijas ir dvasinį tautų atsinaujinimą. Ambasadorius Petras Voznica ir jo žmona yra neabejingi Lietuvos Bažnyčios gyvenimui, juo domisi ir nuolat ieško būdų abipusiams ryšiams plėsti.

Susitikimas vyko jaukioje, šiltoje aplinkoje. Arkivyskupas S. Tamkevičius, meras G. D. Ašmys, ambasadorius V. Grinis, Šv. Vaitiekaus ordino riteris K. Ignatavičius palietė opias ir jaudinančias Lietuvos ir Čekijos ėjimo į nepriklausomybę temas. Ambasadorius ir arkivyskupas bendravo su kauniečiais, atsakinėjo į pateiktus klausimus.

-ip-

© „Bažnyčios žinios“