„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 28, Nr. 22. <<< atgal į numerio turinį


LMVAVK plenarinis susirinkimas

Lapkričio 8 d. Kaune, Pal. J. Matulaičio namuose, buvo surengtas Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos (LMVAVK) plenarinis susirinkimas. Moterų vienuolijų vyresniosios svarstė nuolatinio ugdymo, daugiausia vyresnio amžiaus seserų, klausimus.

Siekdama stiprinti seserų, ypač vyresnio amžiaus ir gyvenančių pavieniui, bendravimą, gerinti keitimąsi informacija, rūpintis seserų dvasiniu ugdymu, Konferencija dar šių metų pradžioje pagal seserų gyvenamąsias vietas įsteigė keturis regionus: Vilniaus–Kaišiadorių, Kauno–Telšių, Šiaulių–Panevėžio ir Vilkaviškio–Marijampolės. Per Pašvęstojo gyvenimo dieną (vasario 2 d.) vieneriems metams buvo išrinktos seserys, regionų koordinatorės. Šį lapkritį vykusiame susirinkime jos papasakojo apie regionų veiklą – kongregacijų bendradarbiavimą, seserų susitikimus, bendras rekolekcijas, šventes ir keliones bei kitų metų renginius. Koordinatorių užduotis yra palaikyti ryšius su Konferencija, vietos ordinarais ir regione gyvenančiomis seserimis, t. y. jas sukviesti į susirinkimus, kartu rengti susitikimų programas. Dėl didelių atstumų numatyta Kauno-Telšių regioną padalyti į du atskirus regionus.

-sad-

© „Bažnyčios žinios“