„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Patriarcho Teoktisto viešnagė Romoje

(CRTN, KAP) Spalio 13 d. Šv. Petro bazilikoje popiežius Jonas Paulius II drauge su Rumunijos ortodoksų patriarchu Teoktistu šventė Žodžio liturgiją. Šios ypatingos ekumeninės pamaldos vainikavo patriarcho Teoktisto lankymosi Romoje programą.  Abu Bažnyčių vadovai sėdėjo greta priešais altorių ir drauge meldėsi. Pamokslo metu tiek popiežius, tiek patriarchas tarė žodį, o tikėjimo išpažinimą abu bendrai sukalbėjo rumuniškai. Vėliau popiežius vadovavo Eucharistijos šventimui, o per ramybės palinkėjimą patriarchas atėjo prie altoriaus palinkėti ramybės. Per pamaldas abiejų seseriškųjų bbažnyčių chorai giedojo lotyniškas ir bizantiškas giesmes. Po Eucharistijos palaiminimą suteikė popiežius drauge su patriarchu.

Patriarchas  Teoktistas  lankėsi Romoje su atsakomuoju vizitu po 1999 m. popiežiaus kelionės į Rumuniją. Patriarchas savo pamoksle prisiminė, kad popiežiaus vizito metu tikintieji spontaniškai ragino siekti krikščionių vienybės. Jis sykiu pabrėžė, jog vienybės kelyje dar yra sunkumų. Svarbiausia, pasak patriarcho, vidinis atsivertimas ir tikra atgaila. Popiežius, prisiminęs savo kelionę, sakė jos niekuomet nepamiršiąs. Bendras pamaldas Šv. Petro bazilikoje Šventasis Tėvas pavadino jau pasiekto katalikų ir rumunų ortodoksų Bažnyčių suartėjimo ženklu.

© „Bažnyčios žinios“