„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Popiežius šventė akademinių metų pradžią

(CRTN, KAP) Spalio 25 d. Šv. Petro bazilikoje iškilmingai paminėta akademinių metų pradžia Romos bažnytiniuose universitetuose. Mišių koncelebracijai vadovavo Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefektas kardinolas Zenon Grocholewski. Kartu koncelebravo 6 popiežiškųjų universitetų, 3 aukštųjų mokyklų, 7 institutų ir 4 teologijos fakultetų rektoriai, profesoriai bei studijuojantys kunigai. Popiežius savo homilijoje mokslininkus ir studentus ragino pasipriešinti šiandien paplitusiam paviršutiniškumui. Pasak jo, ypač bažnytinėms aukštosioms mokykloms reikia užčiuopti laiko ženklus, juos analizuoti ir interpretuoti tikėjimo šviesoje. Šventasis Tėvas taip pat ragino popiežiškųjų aukštųjų mokyklų dėstytojus bei studentus siekti Bažnyčių vienybės.

Kardinolas Zenon Grocholewski ypač iškėlė popiežiškųjų aukštųjų mokyklų tarptautinį pobūdį. Pasak jo, įvairių tautų bei mentalitetų studentų ir profesorių susitikimas atveria plačias galimybes diskusijoms ir leidžia nuodugniau apmąstyti kertinius tikėjimo klausimus, o tai naudinga vietinėms Bažnyčioms visame pasaulyje.

© „Bažnyčios žinios“