„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Katalikiškųjų sveikatos įstaigų tapatybė

(KAP, CRTN) Lapkričio 7 – 10 d. Vatikane vyko 17-oji tarptautinė konferencija, surengta Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos. Šių metų tarptautinės konferencijos tema yra „Katalikiškųjų sveikatos apsaugos institucijų tapatybė”. Lapkričio 6 d. trijų dienų konferenciją pristatė šios  tarybos pirmininkas arkivyskupas Javier Lozano Barragan. Arkivyskupas sakė, kad visame pasaulyje Katalikų Bažnyčia administruoja 110954 sveikatos apsaugos institucijas: ligonines, ambulatorijas, senelių bei neįgaliųjų prieglaudas, vaikų bei našlaičių namus, sutuoktinių konsultavimo centrus.

Popiežius Jonas Paulius II lapkričio 7 d. kalbėdamas konferencijos dalyviams iškėlė katalikiškųjų ligoninių reikšmę ir ragino jas bendradarbiauti su kitų steigėjų gydymo įstaigomis. Popiežius pabrėžė, kad bažnytinių socialinių bei sveikatos apsaugos įstaigų tinklas atitinka Dievo planą reikšti solidarumą ir artimo meilę. Pasak popiežiaus, bažnytinėse ligoninėse „liga, kančia ir mirtis privalo būti suvokiamos žmogiškąja ir ypač krikščioniškąja prasme”. Jis taip pat kalbėjo apie žmones, neturinčius jokios galimybės gauti pagrindinį medicininį aptarnavimą.

© „Bažnyčios žinios“