„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Įsteigtas Socialinės ekonomikos institutas

Lapkričio 6 d. Kauno arkivyskupija drauge su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU) ir Atviros Lietuvos fondu (ALF) įsteigė viešąją įstaigą – Socialinės ekonomikos institutą. Trišalę steigimo sutartį pasirašė VDU rektorius prof. Vytautas Kaminskas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir ALF direktorė Diana Vilytė.

Šia sutartimi Kauno arkivyskupija įsipareigojo pagal panaudos sutartį neatlygintinai skirti institutui patalpas, esančias Vilniaus gatvėje Nr. 29. VDU savo ruožtu įsipareigojo dengti instituto pirmųjų veiklos metų patalpų eksploatacines išlaidas, skirti lėšas pagal atskiras sutartis vykdomoms programoms bei leido neatlyginamai naudotis interneto paslaugomis. ALF, kaip ir kitos dvi sutartį pasirašiusios šalys, institutui įsipareigojo skirti vienkartinį tūkstančio litų įnašą.

Pagrindinis instituto tikslas – vykdyti socialinių mokslų tyrimus, informuoti, mokyti bei konsultuoti bendruomenes bei atskirus jų narius, nukreipti bendruomenės iniciatyvas asmeninei bei socialinei gerovei, kelti bei stiprinti socialinį ekonominį sektorių, daryti įtaką šioje srityje valstybės politikai. Institutas, kuris atstovaus nevyriausybiniam sektoriui, sieks ugdyti mokslui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje. Šis institutas taip pat numato inicijuoti socialines paslaugas vietos gyventojams. Pasak VDU rektoriaus V. Kaminsko, tai jau penkta viešoji įstaiga universitete. „Šis institutas, bendradarbiaujant Bažnyčiai, universitetui bei Atviros Lietuvos fondui, steigiamas labai laiku, kadangi netrukus, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, iškils daug socialinių problemų, kurias teks padėti spręsti įvairių visuomenės grupių žmonėms”, – sakė Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius. Pasak ALF direktorės D. Vilytės, „Atviros Lietuvos fondas yra padėjęs įsikurti per 20 nevyriausybinių organizacijų, tačiau atvejis, kai partneriais pasirenkami akademinė bendruomenė ir Bažnyčia – pirmasis. Darbo barai šioje srityje platūs, lėšų veiklai galima tikėtis ne tik iš fondo, bet ir europinių struktūrų, verslininkų”.

-dch-

© „Bažnyčios žinios“