„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Susitikimas su fokoliarų judėjimo dalyviais Šiauliuose

Spalio 27 dieną Šiauliuose, vyskupijos Katechetikos centre, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva krikščioniškų bendruomenių nariai susitiko su fokoliarų judėjimo dalyviais iš Vilniaus.

Susitikimas prasidėjo Šiaulių katedroje Šiaulių ganytojo aukotomis šventomis Mišiomis. Vyskupas E. Bartulis nuoširdžiai džiaugėsi, kad į susitikimą su vilniečiais atvyko nemažai žmonių iš įvairių Šiaulių vyskupijos kampelių.

Po to gausus fokoliarų judėjimo draugų ir prijaučiančiųjų šiam judėjimui būrys rinkosi į Katechetikos centrą. Apie tai, kaip gimė šis judėjimas ir koks svarbiausias jo tikslas, čia susirinkusiems priminė fokoliaras Vytautas. Pasak jo, šiandien judėjimas veikia 182 pasaulio šalyse. Jame dalyvauja ne tik Katalikų Bažnyčios kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai, bet ir liuteronai, evangelikai. Fokoliarų judėjimo pradininkė Chiara Lubich gerbiama anglikonų Bažnyčioje, ją kviečiasi budistai ir musulmonai. Toks pripažinimas paaiškinamas tuo, kad fokoliarų judėjimas siekia dialogo įvairiausiais lygmenimis: tiek Katalikų Bažnyčios viduje, tiek su visais krikščionimis bei kitų tikėjimų žmonėmis. Fokoliarų judėjimą laimina bei jo prisiimtus įsipareigojimus gerai vertina ir popiežius Jonas Paulius II.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis taip pat neslėpė esąs vienas iš prijaučiančiųjų fokoliarų judėjimui bei nuolat besimeldžiantis už šio judėjimo dalyvius. „Fokoliarai eina labai paprastu, bet tiesiu keliu, – kalbėjo vyskupas. – Jų nuostata – mylėti pirmam. Ir už šį kelią žemėje nėra tiesesnio. Šiandien galiu tik pasidžiaugti, kad ir pats neakivaizdžiai dalyvauju šiame judėjime.”

Patirtimi, kaip surado kelią į fokoliarų judėjimą, pasidalijo daugelis susitikimo dalyvių. Baigiantis susitikimui vyskupas Eugenijus Bartulis išreiškė viltį, kad šis judėjimas ras atgarsį ir Šiaulių vyskupijoje.

-lz-

© „Bažnyčios žinios“