„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Pašventinta sielovados stotelė Vilniaus pedagoginiame universitete

Nuo šių metų rudens savo veiklą pradėjo Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) akademinės sielovados stotelė. Šios iniciatyvos, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovų kun. Antano Saulaičio SJ ir ses. Aušros Karaliūtės SJE paskatintos, ėmėsi VPU dėstytojos doc. dr. Giedrė Butkienė ir doktorantė Jūratė Laurinavičiūtė. Jos subūrė aktyvius studentus prasmingai dvasingai veiklai organizuoti bei pakvietė kurti krikščionišką studentų bendruomenę. Į jų kvietimus atsiliepė įvairių specialybių studentai. Kartu su studentais buvo numatytos darbo kryptys, sudaryta 5 studentų VPU akademinės sielovados taryba.

Spalio 22 d. buvo iškilmingai pašventintos šios stotelės patalpos. Šventinimo apeigoms vadovavo kardinolas A. J. Bačkis, šventėje dalyvavo Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas kun. A. Saulaitis SJ, VPU studentai ir dėstytojai.

Aktyvių krikščionių studentų vardu žodį taręs studentas Mindaugas sakė, jog ši vieta turėtų tapti studentų gyvybės šaltiniu, užuovėja. Jis pateikė vaizdingą palyginimą apie dykumoje augančią gėlę, kuriai sunkiomis sąlygomis išlikti padėjo ne stipriausieji, bet mažiausieji ir jautriausieji.

VPU akademinės sielovados stotelės vadovė doc. dr. Giedrė Butkienė kalbėjo apie šios idėjos ištakas. Jos teigimu, tokio centro tiktai labai reikėjo, nes studentai jaučia dvasinį alkį, o ši vieta jiems padės susiburti, kurti krikščioniškomis vertybėmis pagrįstą bendruomenę. Dėst. Daiva Selmistraitienė, Psichologijos centro vadovė, kalbėjo apie tai, kad studentai čia turi puikią galimybę ateiti ir psichologinei, ne vien pastoracinei konsultacijai. Čia kartu su viso Vilniaus akademinės sielovados centru taip pat bus organizuojami savanorystės seminarai. Studentė Birutė kalbėjo apie akademinės sielovados veiklos darbo kryptis. Numatoma organizuoti seminarus, diskusijas aktualiomis šių dienų temomis, studentų talentų vakarus. Šiuo metu jau veikia religinės, filosofinės ir psichologinės literatūros bibliotekėlė.

Kun. A. Saulaitis SJ – pagrindinis šios idėjos iniciatorius – pasidžiaugė greitu ir sėkmingu stotelės kūrimusi, susibūrusiu dvasingu, kūrybingu jaunimu. Kardinolas A. J. Bačkis, pašventinęs šias patalpas, palinkėjo, kad amžinoji išmintis ir tiesa čia taptų prieinama ir paprastam žmogui, ir genialiam atradėjui.

-ak-

© „Bažnyčios žinios“