„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Popiežiškosios tarybos „Iustitia et Pax“ tarptautinė konferencija Čenstochovoje

Spalio 16–19 d. Lenkijoje, Čenstochovos Dievo Motinos šventovėje, vyko Popiežiškosios „Iustitia et Pax“ tarybos organizuota tarptautinė konferencija. Joje nagrinėta Bažnyčios socialinio mokymo ir veiklos įtaka Vidurio ir Rytų Europoje. Šiame susitikime Lietuvai atstovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilniaus vyskupijos kunigas Žydrūnas Vabuolas. Kunigas Ž. Vabuolas – Popiežiškojo Laterano universiteto Romoje studentas – buvo pakviestas talkininkauti organizuojant šį renginį.

Popiežiškoji taryba „Iustitia et Pax“ panašias konferencijas rengia įvairiose pasaulio vietose siekdama atkreipti dėmesį į konkrečias su teisingumu ir taika susijusias problemas, skleisti Bažnyčios socialinį mokymą. Nuo paskutinio tokio pobūdžio Vidurio ir Rytų Europos aktualijų svarstymo jau prabėgo dešimt metų, tad susitikimo Čenstochovoje dalyviai Bažnyčios socialinės doktrinos šviesoje galėjo aptarti prabėgusio laikotarpio tendencijas ir Europos integracijos perspektyvas.

Čenstochovoje buvo susirinkę dvasininkai ir pasauliečiai, atstovaujantys Albanijai, Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Bulgarijai, Čekijai, Gruzijai, Jugoslavijai ir kitoms Vidurio bei Rytų Europos šalims, pasidalijo patirtimi, kaip jų kraštuose Bažnyčia ugdo žmones, rūpinasi vargšais, sprendžia su bedarbyste susijusias problemas, dalyvauja ekumeniniame ir tarpreliginiame dialoge. Susitikime Čenstochovoje dar kartą pabrėžta principinė nuostata, kad Bažnyčia privalo imtis atsakomybės už Europos šiandieną ir rytdieną.

-apn-

© „Bažnyčios žinios“