„Bažnyčios žinios“. 2002 lapkričio 15, Nr. 21. <<< atgal į numerio turinį


Atminimo vakaras

Spalio 29 d. kardinolo V. Sladkevičiaus muziejuje Kaune buvo surengtas vakaras „Meilės testamento keliu”, skirtas tėvo P. Masilionio SJ gimimo 100-osioms gimimo metinėms ir jo įsteigtos Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 55-erių metų sukakčiai paminėti. Jame dalyvavo arkiv. S. Tamkevičius SJ, kiti dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo narės, pasauliečiai, kuriems teko vienaip ar kitaip bendrauti su šiuo taurios dvasios kunigu.

Muziejaus vedėja Irena Petraitienė, vakaro svečiams trumpai priminusi kunigo Pranciškaus biografiją, kardinolą Vincentą Sladkevičių ir tėvą Pranciškų Masilionį siejusią glaudžią dvasinę bendrystę apibūdino kaip bendrų idėjų ir sumanymų įgyvendinimą.

Apie iškilų kunigą prisiminimais dalijosi brolis diak. Vincas Biekša, Jėzuitų draugijos narys nuo 1942 metų. Jis papasakojo, kaip kunigas Pranciškus nuolankiai priimdavo kilnojimus iš vienos vietos į kitą ir su kokiu džiaugsmu panirdavo į savo rašomų knygų ir veikalų pasaulį, kaip atsakingai ir rūpestingai rengdavosi kunigų bei vienuolių rekolekcijoms. Jo darbštumą ir talentą liudija ir gausus kūrybinis palikimas. Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, kunigo Pranciškaus didžiausias troškimas buvęs tobulėti pačiam ir ugdyti kunigų šventumą. Apie šią taurią asmenybę savo įžvalgomis dalijosi kunigai L. Jagminas SJ, R. Repšys, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narės, kiti vakaro dalyviai. Pasak ses. Gerardos Elenos Šuliauskaitės, 1947 metais jo įkurtai Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai tėvas Pranciškus paliko parašytą „Didįjį Jėzaus testamentą” (seserų vadinamą „Meilės testamentu”), kuriame jis rašo apie seseris vienijančią meilę Jėzui ir troškimą bei viltį, kad seserys iš tikro mylės, kaip moko Eucharistinis Jėzus.

-ež-

© „Bažnyčios žinios“